Порядок передачі земельних ділянок у власність військовослужбовцям

Порядок передачі земельних ділянок державної або комунальної власності у власність військовослужбовцям відповідно до статті 118 Земельного кодексу України

1-118

*Військовослужбовець звертається з клопотанням до:

- відповідного Головного управління Держземагентства в області за місцем розташування земельної ділянки, якщо бажана земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення державної власності;
- відповідної сільської, селищної або міської ради, якщо бажана земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту;
- відповідної районної державної адміністрації, якщо бажана земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту та не відноситься до земель сільськогосподарського призначення державної власності і необхідна для дачного будівництва.
**Відповідно до статті 26 Закону України „Про землеустрій” розробниками документації із землеустрою є:
юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;
фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.
Перелік розробників документації із землеустрою на території області можна отримати в Головних управліннях Держземагентства в областях.
***Відповідно до статті 186-1 Земельного кодексу України:
1. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок усіх категорій та форм власності підлягає обов'язковому погодженню з територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин.
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах населеного пункту або земельної ділянки за межами населеного пункту, на якій розташовано об’єкт будівництва або планується розташування такого об’єкта, подається також на погодження до структурних підрозділів районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району, - до виконавчого органу міської ради у сфері містобудування та архітектури, а в разі, якщо такий орган не утворений, - до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури чи структурного підрозділу обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури.
3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки:
природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земельної ділянки, розташованої на території чи в межах об’єкта природно-заповідного фонду або в межах прибережної захисної смуги, підлягає також погодженню з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища;
розташованої на території пам’яток культурної спадщини національного значення, їх охоронних зон та охоронюваних археологічних територіях, підлягає також погодженню з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини;
розташованої на території земель історико-культурного призначення, пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх охоронних зон, в історичних ареалах населених місць та інших землях історико-культурного призначення, крім випадків, зазначених в абзаці третьому цієї частини, підлягає також погодженню з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони культурної спадщини, відповідним структурним підрозділом обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини;
лісогосподарського призначення підлягає також погодженню з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим - з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства;
водного фонду підлягає також погодженню з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим - з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства.ІНФОРМАЦІЯ

для учасників АТО та членів родин загиблих учасників

антитерористичної операції

Для реалізації прав на безоплатну приватизацію земельних ділянок учасниками АТО та членами родин загиблих учасників антитерористиної операції документація із  землеустрою буде виготовлюватися безкоштовно.

Розробником проектів із землеустрою визначено фізичну особу-підприємця Ткаченко Катерину Олександрівну (як переможця конкурсу).

Для отримання інформації та укладання договору на виконання робіт із землеустрою необхідно звернутися до Департаменту агропромислового комплексу, розвитку сільських територій та ринкового середовища облдержадміністрації (вул.. Комсомольська, 52, кімната 270):

  • Гордієнко Іван Олексійович – заступник директора департаменту;

  • Засікан Олена Анатоліївна – начальник відділу аграрної економіки, зведеного плану та соціально-трудових відносин.

Телефон для довідок:    732-15-50;   732-15-46.